Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úvod


Když jsem poprvé začal nahlížet do problematiky výstavby železnic ve Slezsku, s původním cílem věnovat se nedostavěné trati Opava – Fulnek, jejíž opuštěné náspy v okolí Opavy tvoří velkolepý památník jednomu neúspěšnému podnikatelskému záměru, netušil jsem, jak rozsáhlý prostor pro výzkum se otevře. Mým přáním bylo postihnout problematiku výstavby v celé její šíři, ať již zabrousíme do celkové ekonomiky Předlitavska, vnitropolitické situace, osobních cílů jedince nebo zásahů do života obyčejných lidí. Jedním z několika smyslů textu je charakteristickými jevy prokázat přemrštěné podnikatelské vize a omyly na samém sklonku zakladatelského období, v 70. a 80. letech 19. století na příkladu akciové společnosti Moravskoslezská centrální dráha.


Po kritice dalších dostupných zdrojů jsem konstatoval mezeru v povědomí o této problematice a nezbylo, než se uchýlit ad fontes. Pokusil jsem se proto shrnout dostupné informace a, na základě komparace literatury, pramenů a publicistiky, zachytit co možná nejpřesnější obraz o atmosféře ve Slezsku v období, kdy byla nejsilnější snaha spojit Opavu železnicí se světem.


Téma, jako je nedostavěná železniční trať Opava – (Fulnek) – Trenčín, bylo rovněž zpracováno spíše nedostatečně. Souhrnně vzato, v textu se věnuji obecně problematice vzniku Moravskoslezské centrální dráhy, společnosti, která byla ve své době ústředním tématem diskusí o železniční problematice ve Slezsku, přičemž kladu důraz na fakta dosud nepublikovaná, nebo které mají revidovat a opravit fakta dosavadní. Dalším aspektem je pokus o kompletní zpracování neslavných dějin nedostavěného úseku dráhy z Opavy do Trenčína, dráhy Opava – Fulnek. Kompletní však zatím být nemůže, s ohledem na nesourodost dostupných materiálů. Pokud mluvím v textu o projektu Opava – Fulnek, není to vlastně zcela správně. Celý projekt byl zamýšlen tak, aby spojil Opavu a Trenčín. Ale úsek Opava – Fulnek, ještě přesněji řečeno Hradec – Fulnek, zůstal jedinou nedostavěnou částí dráhy. Vývoj stavby na tomto úseku byl totiž v mnoha ohledech specifický a svou náročností přispěl k nezdaru celé akce.


Má práce proto sleduje problematické nebo nezpracované jevy ve výstavbě železnic, prováděné ve Slezsku akciovou společností Moravskoslezská centrální dráha. Záměrem bylo soustředit se zvláště na pochybný vznik akciové společnosti, dále okolnosti, jenž u ní vedly ke krizi soukromého podnikání a zejména na co nejúplnější zpracování krátké historie dráhy z Opavy do Fulneka. Zvláště v tomto ohledu stav bádání do této chvíle příliš nepokročil. Proto si dovoluji pronášet některá vlastní stanoviska či závěry.